banner-text
banner-text
synergy

PIONIERS IN VEGAN SUPPLEMENTEN

Wij hebben Plantforce® ontwikkeld met de overtuiging dat plantaardige voeding gebaseerd moet zijn op de kernprincipes van innovatie, kwaliteit en transparantie.

Wij zullen nooit stoppen met het gebruik van ingrediënten van de hoogste kwaliteit en de allerbeste faciliteiten en technologieën om onze klanten een optimale, plantaardige voedingservaring te bieden.

DOOR WETENSCHAP ONDERBOUWDE INGREDIËNTEN

Niet alleen zijn al onze ingrediënten veganistisch, ze worden ook gekozen op basis van de wetenschap erachter. Elk ingrediënt dat in onze formules wordt gebruikt, wordt grondig onderzocht om ervoor te zorgen dat het de meest echte voordelen biedt voor onze klanten.

Er worden nooit kunstmatige kleur- of smaakstoffen in onze supplementen gebruikt. In plaats daarvan vertrouwen we op de gecombineerde expertise en ervaring van ons team om alleen natuurlijke, duurzame ingrediënten van uitzonderlijke kwaliteit te gebruiken.

PLANT-BASED PIONEERS

We’ve built Plantforce® with the guiding belief that plant-based nutrition should be based on the core principles of innovation, quality and transparency.

We will never stop sourcing the highest quality ingredients and utilising the very best facilities and technologies to deliver an optimal, plant-based nutritional experience for our customers.


SCIENCE BACKED INGREDIENTS

Not only are all of our ingredients vegan-friendly, they’re also led by the science behind them. Each and every ingredient used in our formulas undergoes thorough research to ensure it provides the most genuine benefits for our customers.

No artificial colours or flavors will ever be used in our supplements, we instead rely upon the combined expertise and experience of our team to only use natural, sustainable ingredients of exceptional quality.

synergy

ONZE INZET VOOR INNOVATIE

Innovatie vormt de kern van alles wat we doen bij Plantforce®, met een leidende visie om de geaccepteerde standaard binnen de veganistische voedingsindustrie volledig te verbeteren en te revolutioneren. We zijn er trots op actief deel te nemen aan R&D-projecten over de hele wereld die zijn ontworpen om de industrie vooruit te helpen en een meer ethische & duurzame toekomst voor ons allemaal te creëren.

Dit kan variëren van het creëren van testprocessen voor zware metalen om ervoor te zorgen dat we het schoonst mogelijke product produceren, tot het continu werken aan projecten voor meer inspiratie, zoals innovatieve methoden om eiwitten te extraheren uit duurzaam geproduceerd zeewier!

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

We zullen ons altijd volledig inzetten voor het maken van duurzame, plantaardige producten voor zowel onze klanten als het milieu.

Van het gebruik van alleen 100% ethisch verantwoorde ingrediënten tot onze recyclebare glazen potten en volledig recyclebare proteïnezakken; het verminderen van afval en het minimaliseren van onze impact op het milieu staan ​​voorop bij elke beslissing die we nemen.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT CREËREN

Onze kernwaarden sturen de beslissingen die we als bedrijf nemen en hoewel we ernaar streven onze klanten over de hele wereld sterker te maken, willen we onze gemeenschappen ook rechtstreeks ondersteunen op een meer lokaal niveau.

Daarom werken we samen aan een sociaal project samen met Big Food, een voedingsproductiebedrijf in België, dat doelen heeft gesteld om een ​​maximale tewerkstelling van mensen met een handicap te bereiken in verschillende functies binnen hun bedrijf.

mag
mag

MOVING TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE

We will always be fully committed to making sustainable sourced, plant-based products for both our customers and our planet.

From using only 100% ethically sourced ingredients, to our recyclable glass jars and fully recyclable protein bag packaging; reducing waste and minimizing our impact is at the forefront of every decision we make.

CREATING SOCIAL IMPACT BEYOND NUTRITION

Our core values guide the decisions we make as a business and whilst we aim to empower our customers across the globe, we also want to directly support our communities at a more local level.

That’s why we’re partnered in a social project alongside a nutrition production company based
in Belgium called Big Food, who have set goals to achieve maximum employment of people with disabilities across a range of roles throughout their company.